8 Aralık 2015 Salı

Yuuka ve Strong Wings (Gökhan) ile Rehberlik ve Şifa
   19-20 ve 25-26-27 Aralık Kısa Seans Etkinliği
İnsan varlığı, geçmiş hayatlardan bu güne yaşa-
dığı realiteleri ne derece sindirebilmiş, be-
nimseyebilmiş ve bilgeliğe dönüştürebilmiş
ise o derece fiziken, aklen, ruhen sağlıklı olur.
Bizim bu seansta vermeyi arzu ettiğimiz
hizmet, sindirilememiş realitelerinizi, geçmi-
şe yapışıp kalmış hislerinizi ve bunun bu günkü
realitenize nasıl etki ettiğini, duru duyu/görü
yeteneklerimizi kullanarak size görünür kılmak
; ruhunuzun izin verdiği ölçüde o realitelerden
ayrılmanıza yol gösterecek tavsiyeler de bu-
lunmak ve arındıran, şifalandıran, bilinç yüksel-
ten ışığa kanal olup size iletmek.
Sizi An'a getirmek ve içinizdeki şifacıyı hatırla-
manıza yardımcı olmak görevimiz.
Durumunuz daha uzun bir seansı gerektiriyorsa
bunu da tavsiye edeceğiz.
Seanslarımız belli bir kesim için değil; herkes
için ve seans fiyatı buna engel olmamalı.
Seans süresi : 30 dak.  Bedeli 60 Tl
Rezervasyon: 0507 936 42 79 (Gökhan)