10 Temmuz 2014 Perşembe


Şamanizm ve 15-16-17 Temmuz Subatan Yaylası etkinliğimiz üzerine…
 

 
 

 
Henüz şamana şaman denmemişti ki, o erken dönemde toprağın, suyun, havanın, ateşin ve ruhun dilini bilen, konuşan bir toplum vardı. Herkes oturduğu yerden evrenleri gezer, gözlerini açana dek üst boyutların sevgi ve şifasını içine ve dünyaya ekerdi.

Çalınan söylenen her ezgide, yapılan her dansta yüksek boyutlardan inen bilinç paylaşılır, yükseliş ve aşk deneyimlenirdi.

 

Toplum bilinci çok uzun zaman dilimleri arasında dalgalar halinde yükselip tavan da yaptı, düşüp taban da yaptı. Tüm varoluşla uyum içinde yaşayan o toplumun da bilinci düştü ve daha önce her insana mahsus olan psişik yetenekler, ruhlarla irtibat, astral yolculuk gibi yetenek ve güçleri parmakla sayılacak kadar az sayıda insan sergiler oldu. Her şeye bir isim takma ihtiyacı hasıl olmuştu, o özel yetenekli insanlara da şaman ( ve diğer) adlar takıldı.

Bilinç düşmeye devam etti.. Kimi şamanlar toplum içindeki özel statülerini egoistik olarak kullandılar. Pek çok etkenin etkisi sonunda şamanlar dışlandı. Uzak vadilerde, dağ başlarında ve mağaralarda yaşadılar. Reankarnasyonlarında çeşitli toplumların şamanı, rahibi, keşişi, büyücüsü, cadısı oldular. Zindanlara atıldılar, sürüldüler, yakıldılar. Türlü işkencelerden geçtiler.

 

Ve bir başka yükseliş dalgası aldı dünyayı içine. Insanların bilinci yeniden yükselmeye başladı.. Şaman ruhlar uyanışa geçti.. onlar ilk uyananlar olmalıydı ki toplumlara uyanışın yolunu gösterebilsinler. Yeniden toplum içine karıştılar. Yeni isimler de verildi kendilerine ve yaptıkları işe. İster yöntemli, öğretmenli, okullu mektepli, ister yöntemsiz, kafasına buyruk, özgürce bilgi ve birikimlerini bütünün hayrına, insanlığın yükselişi, dünyanın şifalanması adına paylaştılar.

Bilinç yükselmeye devam ediyor. Bir gün her bir birey bir şaman gibi yaşayacak; o en eski atalarımız gibi.. o zaman bir isime gerek kalmayacak. Yine her şarkı ve her dans ilahi aşk ile yükseltecek ve şifalandıracak.

 

15-16-17 Temmuz Subatan Yaylası etkinliğimize Şamanik gurup şifa seansı ve atölyeleri ismini vermeyi uygun gördük. Hangi klana bakarsanız, değişiklik gösteren yöntemlere rağmen şamanın şarkı söylediğini ve dansettiğini görürsünüz. Özellikle takip ettiğimiz, öğrencisi olduğumuz bir klan, bir öğretmen yok. İnisiyasyonumuzu evren ve hayatlar silsilemiz gerçekleştirdi. Ses ile şifalandırma, dans ile şifalandırma konulu atölyelerimize, ruhumuzun şamanik deneyiminden hak bularak “Şamanik Şifalandırma’’ adını verdik. Amacımız şamanlar eğitmek değil, şamanlar uyandırmak.

Mırıldandığınız “tuhaf ’’ melodilerin ve kendinize sakladığınız enteresan dans figürlerinin taşıdığı potansiyeli farkedin istiyoruz.

 

Niyetimiz Aşk…

Aşkolsun…
 

 

Subatan yaylasında, doğanın kalbinde, 2 gece 3 gün…

 

-Soul Gathering (Ruh Toplantısı) gurup ses ile şifa seansı

-Yuuka ile Yoga ( Yogayı bir şifalandırma aracı olarak kullanır)

-Farkındalık Yürüyüşü (Yürüyüş meditasyonu)

-Twin Flame (İkiz Ruhlar) atölye ve sohpeti

-Şamanın Türküsü – Ses ile şifalandırma atölyesi

-Şamanın Dansı- Dans ile şifalandırma atölyesi

-Gece sürpriz şamanik seremoni ve sohpet

 -Organik ve vejeteryan menu
-Çadırda veya odada konaklama